ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια...

odos.arnion.gr

Ἐκδήλωση Μνήμης 11-5-14

Ἔναρξη

Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μὲ τὸ τροπάριο «Χριστὸς Ἀνέστη...», καὶ ἀκολούθησαν τὰ ἑξῆς Ἀπολυτίκια:

Περισσότερα...

Πρόσωπα

π. Φιλόθεος Ζερβάκος

π. Φιλόθεος Ζερβάκος