ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια...

odos.arnion.gr

Τίς ὁ σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας;

     - Σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας ἐστὶν ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀποκατάστασις τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, τῆς ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας διαταραχθείσης καὶ ἡ ἐπικράτησις τῆς ἀγάπης, τῆς χαρᾶς, καὶ τῆς ἐλευθερίας ἐπὶ τῆς γῆς.

Περισσότερα...

Ἀπρέπεια - Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

    Γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:

 

    -Πῶς θὰ τὴν ἔβλεπες μιὰ τέτοια συμπεριφορά;

 

    Ἕνας ἄνθρωπος προσκλήθηκε σὲ γεῦμα. Καὶ ἐπῆγε. Καὶ ἀφοῦ ἔκατσαν, στρώθηκε ἀμέσως στὸ φαΐ. Τὸ κατάπιε. Καί, πρὶν καλὰ – καλὰ

Περισσότερα...

Ἡ Ἐκκλησία