ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια...

odos.arnion.gr

Ἀναγνώσματα

Ἀνάγνωση

 

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον

 

   Ὁ Χριστὸς παρουσιάστηκε καὶ παρουσιάζεται στὸ λαὸ βαθμιαίως. Στὴ μικρὰ Εἴσοδο τὸ Εὐαγγέλιο ἐμφανίστηκε κλειστό. Αὐτὸ δηλώνει τὴ σιωπηρὴ παρουσία Του, ὅπως σιωπηλὰ πῆγε στὴ βάπτιση καὶ χρησιμοποίησε κατ᾿ αὐτὴν τὴ φωνὴ τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀκολούθως ἐμφανίζεται διὰ μὲσου τῶν Ἀποστόλων, στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα καὶ στὸ τέλος παρουσιάζεται ὁ Ἴδιος μὲ τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα.
   Στὴ Μικρὴ Εἴσοδο ποὺ προηγήθηκε, ὁ Λειτουργὸς Ἱερέας ἢ Διάκονος σκέπασε τὸ πρόσωπό του μὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἔτσι προέβαλε τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Τώρα, ἐνῶ ἑτοιμάζεται νὰ διαβάσει τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, παρουσιάζεται κρατώντας ἀνοικτὸ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ συγχρόνως δανείζει τὸ στόμα του στὸν Λόγο, γιὰ ν᾿ ἀκούσουν οἱ πιστοὶ τὴ φωνὴ τοῦ Λόγου. Καὶ εἶναι σὰν νὰ μᾶς λέγει: «Λοιπόν, ἐπειδὴ ἐσεῖς δὲν ἀκούσατε τότε ποὺ ὁ Χριστὸς ἦταν στὴ γῆ, ἀκοῦτε τώρα ὄχι λιγώτερο ἀπὸ τότε τὴ φωνῆ Του».

 

Ἀπὸ τὸ βιβλίο :

Λατρευτικὸ Ἐγχειρίδιο,

π. Γεωργίου Κουγιουμτζόγλου.

Ἐκδόσεις: Συναξάρι.