ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια...

odos.arnion.gr

Ὅσιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ

2 Ἰανουαρίου

 

    Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ (1759-1833), γεννήθηκε στὸ Κούρσκ τῆς Ρωσίας στὶς 19 Ἰουλίου τοῦ 1759.

Στὸ ἅγιο βάπτισμα ἔλαβε τὸ ὄνομα Πρόχορος.
    Στὶς 20 Νοεμβρίου τοῦ 1778 καὶ σὲ ἡλικία 19 ἐτῶν ἐπῆγε στὴν Μονὴ τοῦ Σάρωφ, καὶ στὶς 13 Αὐγούστου τοῦ 1786 ἔγινε μοναχὸς καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Σεραφείμ.
    Στὶς 27 Ὀκτωβρίου 1786 χειροτονήθηκε διάκονος, καὶ στὶς 2 Σεπτεμβρίου του 1793 χειροτονήθηκε ἱερεύς.
    Στὶς 20 Νοεμβρίου τοῦ 1794 ἀνεχώρησε γιὰ τὴν ἔρημο, στὶς δὲ 9 Μαΐου τοῦ 1810 ἔγινε ἔγκλειστος. Στὶς 25 Νοεμβρίου τοῦ 1825, κατ’ ἐντολὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐγκατέλειψε τὸν ἔγκλειστο βίο καὶ ἀφιερώθηκε στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
    Ἐκοιμήθη προσευχόμενος ὁσίως στὶς 2 Ἰανουαρίου τοῦ 1833 σὲ ἡλικία 73 ἐτῶν. Στὶς 22 Ἰανουαρίου τοῦ 1903 μὲ σχετικὴ πράξη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας κατέταξε τὸν στάρετς Σεραφεὶμ στὴν χορεία τῶν ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ στὶς 19 Ἰουλίου τοῦ 1903 ἔγινε ἡ πανηγυρικὴ ἀνακομιδὴ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ.
    Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ ἑορτάζεται στὶς
2 Ἰανουαρίου, ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του, καὶ στὶς 19 Ἰουλίου, ἡμέρα τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν του λειψάνων.

 

Ἀπολυτίκιον

    Χριστῷἐκνεότητος, ἀκολουθήσαςθερμῶς, εὐχαῖςκαὶδεήσεσιν, ἐντῇἐρήμῳΣαρώφ, ὡςἄσαρκοςἤσκησας· ὅθεντοῦΠαρακλήτου, δεδεγμένοςτὴνχάριν, ὤφθηςτῆςΘεοτόκου, θεοφόροςθεράπων· διόσεμακαρίζομεν, ΣεραφεὶμπάτερὍσιε.

Ἀπό τό βιβλίο:
Ἀποκαλυπτικό ὑπόμνημα τοῦ
Νικολ. Μοτοβίλωφ καί ὁ Ἅγιος
Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ
Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»

Ἁγίων Λόγοι

Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ