ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια...

odos.arnion.gr

Ψυχὴ

Μεταπτώσεις τῆς ψυχῆς

        Ὁ Ἰακὼβ καὶ ὁ Ἠσαῦ εἶναι φανερὸ δεῖγμα ἐκείνης τῆς ἀόρατης πάλης ποὺ

Περισσότερα...

Χάρη Θεοῦ

Ἀκολουθεῖ τὴν ταπείνωση

        Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τότε κατοικεῖ μέσα μου, ὅταν ταπεινώνομαι σὲ ἔσχατο

Περισσότερα...

Λογισμοὶ

Λογισμοὶ Ἀκάθαρτοι

 

        Ἀκοῦστε, ἄπιστοι! Οἱ ἀκάθαρτοι, πονηροὶ καὶ βλάσφημοι λογισμοὶ δὲν

Περισσότερα...

Θάνατος

Ἀνίκητος

 

        Πολλὲς φορὲς ρωτᾶνε· Γιατί ὁ τάδε πέθανε πρόωρα, ἂν καὶ ἡ ἀρρώστια

Περισσότερα...

Ἁγίων Λόγοι

Ἱωάννου τῆς Κροστάνδης