ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια...

odos.arnion.gr

Περί ἀρετῆς

 Ποιός ὁ σταθερός στήν ἀρετή
Ἐκεῖνος πού ἐπιδιώκει τό καλό γιά κάποιον ὡρισμένο σκοπό, δέν εἶναι σταθερός

Περισσότερα...

Ἁγίων Λόγοι

Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου